ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

22 ธันวาคม 2563
นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 พร้อมด้วยนายสวิสล์ นกแก้ว ผอ.โรงเรียนวัดหนองแก ประธานศูนย์เครือข่ายสามัคคีพัฒนา และนายพงษ์โรจน์ เรืองศรี ผอ.กลุ่ม DLICT สพป.เพชรบุรี เขต 2 ตรวจเยี่ยม และติดตามการจั้ดการเรียนการสอนโรงเรียนบ้านหนองจอก, โรงเรียนบ้านหนองไก่เถื่อน, โรงเรียนบ้านพุตุม และโรงเรียนบ้านหนองโสน โดยมีผู้บริหารโรงเรียนและคณะครู ให้การต้อนรับ บันทึกภาพ ทีมงานประชาสัมพันธ์ ข่าว เพ็ญศรี ฉิมโหมด