พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 48/2563

วันพุธ ที่ 23 ธันวาคม 2563
นายมานิตย์ สีสง่า, นายอดิศร โยธะชัย และ นายสิทธิชัย สารมาศ รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 พร้อมด้วยทีมบริหารฯ ร่วมชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 48/2563 ผ่านระบบ VDO Conference เพื่อรับทราบนโยบาย และแนวทางการดำเนินงาน ของ สพฐ. ต่อด้วยการประชุมทีมบริหาร เพื่อร่วมกันวางแผน ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมพินิจสมณการ สพป.เพชรบุรี เขต 2 บันทึกภาพ/ข่าว เพ็ญศรี ฉิมโหมด