สพป.เพชรบุรี เขต 2 การ์ด ไม่ตก

23 ธันวาคม 2563
สพป.เพชรบุรี เขต 2 ทำการตรวจคัดกรองผู้ที่มาติดต่อราชการ เพื่อความไม่ประมาท มีการตรวจวัดอุณหภูมิ และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลให้กับผู้มาติดต่อราชการทุกคน ณ บริเวณหน้าสำนักงาน สพป.เพชรบุรี เขต 2