เคารพธงชาติ

4 มกราคม 2564 นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นายมานิตย์ สีสง่า, นายอดิศร โยธะชัย และ นายสิทธิชัย สารมาศ รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 นำข้าราชการ ในสังกัดฯ ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวปฏิญญาเขตสุจริต เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ณ ลานเอนกประสงค์ สพป.เพชรบุรี เขต 2 บันทึกภาพ ประกายพฤกษ์ ทรงฤทธิ์