ไหว้พระประจำ สพป.เพชรบุรี เขต 2

4 มกราคม 2564 นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นายมานิตย์ สีสง่า, นายอดิศร โยธะชัย, นายสิทธิชัย สารมาศ รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 และข้าราชการในสังกัดฯ ไหว้พระพุทธรูป ประจำสำนักงานเขตพื้นที่ฯ และไหว้ศาลพ่อปู่โพธิ์ทอง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ปี 2564 บันทึกภาพ เพ็ญศรี ฉแิทโหมด