ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดฯ

13 มกราคม 2564 นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นายมานิตย์ สีสง่า รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตาม และมอบนโยบายการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไว้รัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVED – 19) เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้บริหารโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง, โรงเรียนบ้านสารเห็ด, โรงเรียนบ้านโพร้งเข้ และโรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง บันทึกภาพ ทีมงานประชาสัมพันธ์