นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน

14 มกราคม 2564 นายอดิศร โยธะชัย รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นางอังคณา เลิศล้ำ ศน.สพป.เพชรบุรี เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID -​19)​ ต่อด้วยเยี่ยมบ้านเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านโป่ง เกตุและโรงเรียนบ้านหนองตาฉาว เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ให้นักเรียน โดยมีนางกาญจนศิริ พวงแตง ผอ.โรงเรียน บ้านโป่งเกตุ ประธานศูนย์เครือข่ายเขากระปุก ร่วมคณะ