สพป.เพชรบุรี เขต 2 เข้าแถวเคารพธงชาติ

25 มกราคม 2564 เวลา 08.30 น. นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นายมานิตย์ สีสง่า, นายอดิศร โยธะชัย, นายสิทธิชัย สารมาศ รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 , ข้าราชการ และลูกจ้าง ในสังกัดฯ ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เพื่อปลูกฝังความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ณ บริเวณลานหน้าเสาธง สพป.เพชรบุรี เขต 2 บันทึกภาพ ประกายพฤกษ์ ทรงฤทธิ์