ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านซ่อง,ร.ร.บ้านทุ่งเคล็ดและร.ร.บ้านวังนางนวล

25 มกราคม 2563 นายสิทธิชัย สารมาศ รองผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 พร้อมด้วย น.ส.อรพินท์ น้อยคำ ศน.สพป.เพชรบุรี เขต 2 และ นายสิโรตม์ อินทร์เนตร เจ้าหน้าที่กลุ่ม DL – ICT ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านซ่อง, โรงเรียนบ้านทุ่งเคล็ด และโรงเรียนบ้านวังนางนวล เพื่อติดตาม กำกับ และดูแลการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) โดยมี นายกระแสร์ พูลสวน ผอ.โรงเรียนบ้านซ่อง และคณะครู ให้การต้อนรับ พร้อมกันนี้ได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนและมอบเครื่องอุปโภคและบริโภคให้นักเรียนที่ขาดแคลน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ บันทึกภาพ ทีมงานประชาสัมพันธ์