ตรวจเยี่ยม ในสังกัด อ.ชะอำ

25 มกราคม 2564 นายเอกลักษณ์ พุดเหี่ยง ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป. เพชรบุรี เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านบ้านหนองเขื่อน, โรงเรียนบ้านไร่ใหม่พัฒนา และโรงเรียนบ้านโป่งแย้ เพื่อติดตาม กำกับ และดูแลการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) โดยมีกผู้บริหารโรเรียนและคณะครู ให้การต้อนรับ บันทึกภาพ ทีมงานประชาสัมพันธ์