โรงเรียนคุณภาพของชุมชน และโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง

26 มกราคม 2564 นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นางณัฎฐิยา แก้วถาวร ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และนายสาโรจน์ นุษพรรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ร่วมประชุมการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดเพชรบุรี เพื่อเพิ่มศักยภาพและคุณภาพของโรงเรียนในทุกด้าน ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมเพชรสมุทรคีรี สพม. เขต 10 อ. เมือง จ.เพชรบุรี