สพป.เพชรบุรี เขต 2 ประชุมแนวทางการพิจารณา ร.ร.แห่งความสุข

27 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินงานแนวทางการพิจารณาระดับผลงาน ตามมาตรฐานตัวชี้วัดขององค์ประกอบโรงเรียนแห่งความสุข เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน การกำหนดมาตรฐานตัวชี้วัดของแต่ละองค์ประกอบ และหลักเกณฑ์การประเมิน ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง สพป.เพชรบุรี เขต 2 บันทึกภาพ/ข่าว เพ็ญศรี ฉิมโหมด