การรับนักเรียน

27 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นายสิทธิชัย สารมาศ รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการการรับนักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 เพื่อกำหนดแผนการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมบุญล้อม สุขโข สพป.เพชรบุรี เขต 2 บันทึกภาพ/ข่าว เพ็ญศรี ฉิมโหมด