สพป.เพชรบุรี เขต 2 เคารพธธงชาติ

1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นายมานิตย์ สีสง่า, นายอดิศร โยธะชัย , นายสิทธิชัย สารมาศ รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 ,ข้าราชการและลูกจ้าง ในสังกัดฯ ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาเขตสุจริต ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ณ บริเวณหน้าเสาธง สพป.เพชรบุรี เขต 2 บันทึกภาพ ประกายพฤกษ์ ทรงฤทธิ์