ตรวจเยี่ยมตามนโยบายการบูรณาการฯโรงเรียนบ้านพุเข็ม

4 กุมภาพันธ์ 2564 นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นายมานิตย์ สีสง่า, นายอดิศร โยธะชัย, นายสิทธิชัย สารมาศ และผู้เกี่ยวข้อง ต้อนรับ นางคนึงลักขณ์ แสงประเสริฐ ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ สอศ. และคณะกรรมการระดับจังหวัดเพชรบุรี เนื่องในโอกาสที่มาตรวจเยี่ยมตามนโยบายการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงเรียนบ้านพุเข็ม อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี โดยมีนายณัฐนันท์ นกแก้ว รักษาการ ผอ.โรงเรียนบ้านพุเข็ม และคณะครู ให้การต้อนรับ บันทึกภาพ/ข่าว เพ็ญศรี ฉิมโหมด