ตรวจเยี่ยมตามนโยบายการบูรณาการฯโรงเรียนบ้านหนองไก่เถื่อน

4 กุมภาพันธ์ 2564 นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นายมานิตย์ สีสง่า, นายอดิศร โยธะชัย, นายสิทธิชัย สารมาศ รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 และผู้เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ นางคนึงลักขณ์ แสงประเสริฐ ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ สอศ. และคณะกรรมการระดับจังหวัดเพชรบุรี เนื่องในโอกาสที่มาตรวจเยี่ยมตามนโยบายการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงเรียนบ้านหนองไก่เถื่อน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี โดยมี นางทิพานัน อินทร์เรือง ผอ.โรงเรียนบ้านหนองไก่เถื่อน และคณะครู ให้การต้อนรับ บันทึกภาพ/ข่าว เพ็ญศรี ฉิมโหมด