ตรวจเยี่ยมตามนโยบายการบูรณาการฯโรงเรียนบ้านยางชุม

4 กุมภาพันธ์ 2564 นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นายมานิตย์ สีสง่า, นายอดิศร โยธะชัย, นายสิทธิชัย สารมาศ และผู้เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ นางคนึงลักขณ์ แสงประเสริฐ ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ สอศ. และคณะกรรมการรับดับจังหวัดเพชรบุรี เนื่องในโอกาสที่มาตรวจเยี่ยมตามนโยบาย การบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงเรียนบ้านยางุช อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี โดยมีนายอาทิตย์ ทองอ่อน ผอ.โรงเรียนบ้านยางชุม และคณะครู ให้การต้อนรับ บันทึกภาพ/ข่าว เพ็ญศรี ฉิมโหมด