สพป.เพชรบุรี เขต 2 เคารพธงชาติ

8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นายมานิตย์ สีสง่า, นายอดิศร โยธชัย, นายสิทธิชัย สารมาศ รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 และข้าราชการในสังกัดฯ ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต ซึ่งทำเป็นประจำทุกวันจันทร์ เพื่อต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ณ ลานหน้าเสาธง สพป.เพชรบุรี เขต 2 บันทึกภาพ ประกายพฤกษ์ ทรงฤทธิ์