ตรวจเยี่ยมโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร

9 กุมภาพันธ์ 2564 นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร เพื่อติดตาม และดูแลการจัดการเรียนการสอน โดยมี นายสมหมาย อ่วมอินจันทร์ ผอ.โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร ให้การต้อนรับ บันทึกกภาพ ทีมงานประชาสัมพันธ์