เตรียมเปลี่ยนผ่าน ว.21 สู่ ว. PA – 2564

2 มีนาคม 2564 นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติงาน การเตรียมเปลี่ยนผ่าน ว.21 สู่ ว. PA – 2564 เพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผอ.โรงเรียนเทพมงคลรังสี และคณะ มาให้ความรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ดีขึ้น และพัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาเด็กนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเข้าใจหลักเกณฑ์การเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมิน ขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ มีผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนในสังกัดฯ จำนวน 76 คน เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง สพป.เพชรบุรี เขต 2