พุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่9/2564

3 มีนาคม 2564 นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นายมานิตย์ สีสง่า, นายอดิศร โยธะชัย, นายสิทธิชัย สารมาศ รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 และ ทีมบริหาร ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 9/2564 ผ่านระบบ VDO Conference เพื่อรับทราบนโยบายการบริหารจัดการศึกษา ของกระทรวงศึกษาศึกษาธิการ ต่อด้วยประชุมทีมบริหาร เพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการ งานของสำนักงาน ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง สพป.เพชรบุรี เขต 2 บันทึกภาพ/ข่าว เพ็ญศรี ฉิมโหมด