ประเมินความสามารถด้านการอ่าน (อ.ท่ายาง, อ.ชะอำ)

10 มีนาคม 2564 นายมานิตย์ สีสง่า รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวินิจฉัยความสามารถด้านการอ่านออก และอ่านรู้เรื่อง ของนักเรียนชั้น ป.1 ประจำปีการศึกษา 2563 มีโรงเรียนในสังกัด สพป.เพชรบุรี เขต 2 ,โรงเรียนในสังกัด ตชด. และ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 จ.เพชรบุรี จำนวน 1,857 คน สนามสอบ 124 สนาม เข้าร่วมประเมิน บันทึกภาพ ประกายพฤกษ์ ทรงฤทธิ์