พุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 11/2564

17 มีนาคม 2564 นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นายอดิศร โยธะชัย, นายสิทธิชัย สารมาศ รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 และทีมบริหารฯ ร่วมรับชมรายการ พุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 11/2564 ผ่านระบบ Video Conference เพื่อติดตามข่าวสาร นโยบายการบริหารจัดการศึกษา และรับทราบนโยบายในการจัดการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ ต่อด้วยการประชุมทีมบริหาร เพื่อแจ้งข้อราชการ และติดตามการขับเคลื่อนภาระกิจของสำนักงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง สพป.เพชรบุรี เขต 2 บันทึกภาพ/ข่าว เพ็ญศรี ฉิมโหมด