ต้อนรับคณะ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

24 มีนาคม 2564 นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นายมานิตย์ สีสง่า, นายสิทธิชัย สารมาศ รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 และ ทีมบริหารฯ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 นำทีมโดย ว่าที่ร้อยตรี ทวีศักดิ์ นามศรี และคณะ เนื่องในโอกาสที่มาศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาในสำนักงานฯ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาองค์กร ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง สพป.เพชรบุรี เขต 2 บันทึกภาพ/ข่าว เพ็ญศรี ฉิมโหมด