ต้อนรับคณะ สพป.ชัยนาท

26 มีนาคม 2564 นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นายมานิตย์ สีสง่า, นายสิทธิชัย สารมาศ รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 และ ข้าราชการในสังกัดฯ ร่วมกันต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.ชัยนาท โดยการนำของ ดร.ลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท และคณะ จำนวน 40 คน เนื่องในโอกาสที่มาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศของสำนักงาน ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง สพป.เพชรบุรี เขต 2 บันทึกภาพ/ข่าว เพ็ญศรี ฉิมโหมด