บัณฑิตน้อย โรงเรียนบ้านหนองยาว

26 มีนาคม 2564 นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรบัณฑิตน้อย และปัจฉิมนิเทศ แก่นักเรียนที่เรียนจบอนุบาล 3 และนักเรียนที่เรียนจบชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนบ้านหนองยาว ทั้งนี้ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักเรียน พร้อมให้โอวาทแก่นักเรียนที่เรียนจบ เพื่อไปศึกษาต่อในระดับชั้น ที่สูงขึ้น ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองยาว อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี บันทึกภาพ ทีมงานประชาสัมพันธ์