บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติหน้าที่

29 มีนาคม 2564 นายมานิตย์ สีสง่า, นายอดิศร โยธะชัย, นายสิทธิชัย สารมาศ รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 และ นางฉันทิสา พุ่มไสว นักทรัพยากร บุคคล ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาข้าราชการครูฯ เป็นกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี โดยได้จัดทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา และ ลงนามในบันทึกฯ จำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียน อ.ฮ.ลิงค์, โรงเรียนบ้านเขาอ่างแก้ว, โรงเรียนบ้านดงห้วยหลวง, โรงเรียนบ้านหนองเตียน และโรงเรียนบ้านหนองน้ำถ่าย เข้ารับการประเมิน ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง สพป.เพชรบุรี เขต 2 บันทึกภาพ/ข่าว เพ็ญศรี ฉิมโหมด