สพป. เพชรบุรี เขต 2 เคารพธงชาติ

29 มีนาคม 2564 นายสิทธิชัย สารมาศ รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 นำข้าราชการในสังกัดฯ ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่เขตสุจริต ในการนี้ ท่านรองสิทธิชัย สารมาศ ได้กล่าวขอบคุณบุคลากรทุกท่านที่ได้ร่วมกันให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 และคณะศึกษาดูงานจาก สพป.ชัยนาถ พร้อมกันได้อวยพรให้บุคลากรทุกท่าน ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีความสุข ณ บริเวณลานหน้าเสาธง สพป.เพชรบุรี เขต 2 บันทึกภาพ ประกายพฤกษ ทรงฤทธิ์