โรงเรียนแห่งความสุข

27 กรกฎาคม 2564 นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 พร้อมด้วย ดร.มานิตย์ สีสง่า, นายอดิศร โยธะชัย รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 และผู้บริหารโรงเรียน อำเภอละ 2 คน ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขั้นตอนการประเมินโรงเรียนแห่งความสุข ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง สพป.เพชรบุรี เขต 2 บันทึกภาพ ประกายพฤกษ์ ทรงฤทธิ์