“เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง”

19 สิงหาคม 2564 นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 แสดงความยินดี และมอบเกียรติบัตร รางวัลชมเชยระดับประเทศ ให้นางสาวอทิตยา โกงกาง ผอ.โรงเรียนบ้านแม่คะเมย, คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านแม่คะเมย เนื่องในโอกาสที่เข้าแข่งขันโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ปีที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2563 (ระดับประเทศ) และโครงงานคุณธรรม “แม่คะเมยรุ่นเยาว์ ปลุกเร้าจิตสาธารณะ” ณ สพป.เพชรบุรี เขต 2 บันทึกภาพ/ข่าว เพ็ญศรี ฉิมโหมด