ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพฯ

19 สิงหาคม 2564 นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 ได้มอบวุฒิบัตรให้นางสาววิรดา สมคำ ครูโรงเรียนบ้านหนองขานาง ซึ่งชนะการประกวดนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สู่การสร้างสรรค์คนดี ตามวิถีคุณธรรม” ระดับประเทศ ด้านการจัด การเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมคุณธรรม ณ สพป.เพชรบุรี เขต 2 บันทึกภาพ/ข่าว เพ็ญศรี ฉิมโหมด