สพป.เพชรบุรี เขต 2 ประเมินโรงเรียนแห่งความสุข (ภาคบ่าย)

14 กันยายน 2564 เวลา13.00 น. นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 และ นางอังคณา เลิศล้ำ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะกรรมการประเมินโรงเรียนแห่งความสุข (ภาคบ่าย) โดยมีศูนย์หนองศาลา, ศูนย์ห้วยทรายเหนือ และศูนย์บ้านลาด-หาดทราย รับการประเมินฯ ณ ห้องประชุม สพป.เพชรบุรี เขต 2 บันทึกภาพ/ข่าว เพ็ญศรี ฉิมโหมด