สพป.เพชรบุรี เขต 2 ประเมินโรงเรียนแห่งความสุข (ภาคเช้า)

15 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 พร้อมด้วย ดร.มานิตย์ สีสง่า รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 และ นางอังคณา เลิศล้ำ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะกรรมการประเมินโรงเรียนแห่งความสุข (ภาคเช้า) โดยมีศูนย์วังทอง, ศูนย์สามัคคีพัฒนา และศูนย์ท่ายาง รับการประเมินฯ ณ สพป.เพชรบุรี เขต 2 บันทึกภาพ/ข่าว เพ็ญศรี ฉิมโหมด