สพป.เพชรบุรี เขต 2 พิจารณางบประมาณ ปี 2564

15 กันยายน 2564 เวลา 11.00 น. นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นายอดิศร โยธะชัย, นายสิทธิชัย สารมาศ รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 และทีมบริหารฯ ร่วมประชุมพิจารณางบประมาณ ปี 2564 ครั้งที่ 4 จำนวน 500,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำนักงาน, ค่าสาธารณูปโภค, ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียน ในสังกัดฯ ตามภาระกิจและการติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุมบุญล้อม สุขโข สพป.เพชรบุรี เขต 2 บันทึกภาพ/ข่าว เพ็ญศรี ฉิมโหมด