สพป.เพชรบุรี เขต 2 ประเมินโรงเรียนแห่งความสุข (ภาคบ่าย)

15 กันยายน 2564 (ภาคบ่าย) นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นายอดิศร โยธะชัย, นายสิทธิชัย สารมาศ รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 และ นางอังคณา เลิศล้ำ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะกรรมการประเมินโรงเรียนแห่งความสุข (ภาคบ่าย) โดยมีศูนย์แก่งกระจาน, ศูนย์วังจันทร์ และศูนย์สองพี่น้อง รับการประเมินฯ ณ ห้องประชุม สพป.เพชรบุรี เขต 2 บันทึกภาพ/ข่าว เพ็ญศรี ฉิมโหมด