ติดตามเปิดเรียนวันแรก ภาคเรียนที่ 2/2564

2 พฤศจิกายน 2564 นายสิทธิชัย สารมาศ รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นายพงษ์โรจน์ เรืองศรี ศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ และ น.ส.ชุติมา กอวชิรพันธ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบุรี เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 สำหรับโรงเรียนที่ขอเปิดเรียนในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 แบบ Onsite และแบบผสมผสาน ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ณ โรงเรียน บ้านทุ่งเคล็ดและโรงเรียนบ้วยห้วยกวางจริง บันทึกภาพ ทีมงานประชาสัมพันธ์