ติดตามการเปิดเรียนวันแรก ภาคเรียนที่ 2 ของ ร.ร.บ้านท่าไม้รวก

2 พฤศจิกายน 2564 นายพงษ์โรจน์ เรืองศรี ศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ และ น.ส.ชุติมา กอวชิรพันธ์ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบุรี เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 สำหรับโรงเรียนที่ขอเปิดเรียนในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 แบบ Onsite และแบบผสมผสาน ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ณ โรงเรียนบ้านท่าไม้รวก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี บันทึกภาพ ทีมงานประชาสัมพันธ์