ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดเขื่อนเพชรฯ

1 ธันวาคม 2564 นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นายอดิศร โยธะชัย รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 และนางอังคณา เลิศล้ำ ศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มศึกษานิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อให้กำลังใจคณะครู และนักเรียน โรงเรียนวัดเขื่อนเพชร ฯ ที่เปิดการเรียนการสอนแบบ On – site และ On – line ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) ณ โรงเรียนวัดเขื่อนเพชรฯ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี บันทึกภาพ/ข่าว เพ็ญศรี ฉิมโหมด