ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านท่ายาง

1 ธันวาคม 2564 นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นายอดิศร โยธะชัย รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 และนางอังคณา เลิศล้ำ ศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มศึกษานิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อให้กำลังใจคณะครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านท่ายาง ที่เปิดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) ณ โรงเรียนบ้านท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี บันทึกภาพ/ข่าว เพ็ญศรี ฉิมโหมด