สพป.เพชรบุรี เขต 2 ประชุมบุคลากรทางการศึกษา

17 ธันวาคม 2564 นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 มอบหมายให้นายสิทธิชัย สารมาศ รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 เป็นประธานประชุมบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ครั้งที่ 1/2564 เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่มให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมี รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 และเจ้าหน้าที่ใน สนง.เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง สพป.เพชรบุรี เขต 2 บันทึกภาพ/ข่าว เพ็ญศรี ฉิมโหมด