สพป.เพชรบุรี เขต 2 รับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

21 ธันวาคม 2564 นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นายอดิศร โยธะชัย, นายสิทธิชัย สารมาศ รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 และ นางณัฎฐิยา แก้วถาวร ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ให้การต้อนรับ นายธีร์ ภวังคนันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 4 เนื่องในโอกาสที่เดินทางมาตรวจราชการตามข้อสังการเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในภาพรวมของจังหวัดเพชรบุรี ณ โรงเรียนบ้านยางชุม (ร.ร.คุณภาพชุมชน) อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี บันทึกภาพ/ข่าว เพ็ญศรี ฉิมโหมด