สพป.เพชรบุรี เขต 2 อบรมผู้ปฏิบัติงานอุดหนุนนักเรียนยากจน

23 ธันวาคม 2564 นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นายอดิศร โยธะชัย รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมครูผู้ปฏิบัติงานเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ของอำเภอบ้านลาด และอำเภอแก่งกระจาน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน และสร้างความเข้าใจการดำเนินงานของสถานศึกษาที่ขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนฯ ให้ถูกต้องตามขั้นตอน โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก นายสรายุทธ อนันตศิริ ผอ.โรงเรียนวัดบ่อบุญฯ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง สพป.เพชรบุรี เขต 2 บันทึกภาพ/ข่าว เพ็ญศรี ฉิมโหมด