ประชุมสัมมนาศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ.

27 ธันวาคม 2564 นางอังคณา เลิศล้ำ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบุรี เขต 2 ร่วมประชมสัมมนาศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. ประจำปีงบประมาณ 2565 ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่้ยวกับนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานนิเทศการศึกษา ณ ห้องประชุมพินิจสมณการ ชั้น 2 อาคารวิวิตสมาจาร สพป.เพชรบุรี เขต 2 บันทึกภาพ ทีมงานประชาสัมพันธ์