สพป.เพชรบุรี เขต 2 รับการประเมินกผลการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น

30 มีนาคม 2565 นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นายอดิศร โยธะชัย, นายสิทธิชัย สารมาศ รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี และทีมบริหาร ร่วมกันรับการประเมินผลการ ขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากนายบุญเลิศ ค่อนสอาด ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาการแนะแนวของ สพฐ. และคณะผู้ติดตาม ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง สพป.เพชรบุรี เขต 2 อ.เมือง จ.เพชรบุรี บันทึกภาพ เพ็ญศรี ฉิมโหมด