สพป.เพชรบุรี เขต 2 ประชุมทีมบริหารฯ ครั้งที่ 2/2565

31 มีนาคม 2565 นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 พร้อมด้วย ดร.มานิตย์ สีสง่า, นายอดิศร โยธะชัย, นายสิทธิชัย สารมาศ รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2, และทีมบริหาร ร่วมประชุม เพื่อแจ้งข้อราชการ และติดตามภารกิจงานของแต่ละกลุ่มงาน ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง สพป.เพชรบุรี เขต 2 อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี บันทึกภาพ เพ็ญศรี ฉิมโหมด