ปัจฉิมนิเทศครูบรรจุใหม่

31 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 พร้อมด้วย ดร.มานิตย์ สีสง่า และ นายสิทธิชัย สารมาศ รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 ปัจฉิมนิเทศ และให้โอวาทแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ที่มาบรรจุในโรงเรียนสังกัด สพป.เพชรบุรี เขต 2 จำนวน 12 ราย ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง สพป.เพชรบุรี เขต 2 บันทึกภาพ เพ็ฺญศรี ฉิมโหมด