ประชุมกลุ่มอำนวยการ ครั้งที่ 1/2565

4 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. นายอดิศร โยธะชัย รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 ประชุมกลุ่มอำนวยการ ครั้งที่ 1/2565 เพื่อชี้แจง เน้นย้ำการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ที่รับผิดชอบ และรับทราบปัญหาของการปฏิบัติงานของกลุ่มอำนวยการ ณ ห้องประชุมเพชรพัฒนา สพป.เพชรบุรี เขต 2 อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี