สพป.เพชรบุรี เขต 2 ร่วมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์

12 เมษายน 2565 นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 นำคณะข้าราชการในสังกัด ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระพุทธศรีสุรวิทย์มงคล และปิดทององค์พระ เพื่อขอพร และเป็นศิริมงคล ณ สพป.เพชรบุรี เขต 2 บันทึกภาพ เพ็ญศรี ฉิมโหมด