ปฐมนิเทศ ครูบรรจุใหม่

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 หมอบหมายให้ นายอดิศร โยธะชัย และนายสิทธิชัย สารมาศ รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย ที่บรรจุใหม่ จำนวน 13 คน เพื่อให้โอวาทในการปฏิบัติหน้าที่และสร้างจิตสำนึกในวิชาชีพครู ณ ศาลาเอนกประสงค์ สพป.เพชรบุรี เขต 2 อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี บันทึกภาพ เพ็ญศรี ฉิมโหมด