ประชุมกลุ่มการเงินและสินทรัพย์ ครั้งที่ 2/2565

16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายรังสรรค์ คำชาย ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 เป็นประธานประชุมกลุ่มการเงินและสินทรัพย์ ครั้งที่ 2/2565 เพื่อซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานในหน้าที่ โดยมี นางชุติกาญจน์ จันทร์สุริยา รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 และเจ้าหน้าที่กลุ่มการเงินฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพินิจสมณการ สพป.เพชรบุรี เขต 2 อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

ภาพเพิ่มเติม : คลิก